Urszula Krajewska-Szeligowska

Inne książki tego autora

O autorze

Urszula Krajewska-Szeligowska — nauczycielka -germanistka, tłumaczka, poetka. Autorka m.in. wierszy i bajek dla dzieci, wierszy lirycznych i satyrycznych, limeryków, palindromów, tłumaczeń (również poezji) z języka niemieckiego. Związana od urodzenia z pograniczem Podlasia i Mazowsza. Wyróżniana i nagradzana w wielu ogólnopolskich konkursach literackich. Wiele miejsca w twórczości poetyckiej poświęca swojej Małej Ojczyźnie, czego przykładem jest debiutancki tomik „Między strugą a gościńcem“.