Filip Jerzy Kozłowski

O autorze

Filip Kozłowski urodzony 1 maja 1998 r., syn Jerzego i Elżbiety z d. Chempińskiej. W 2018r. ukończył technikum informatyczne uzyskując tytuł „technik informatyk”. 12 kwietnia 2017r. ukończył kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży. 6 grudnia 2017 roku Lokalne Centrum Wolontariatu przyznało autorowi tytuł „Wolontariusz Roku”. Swoje codzienne doświadczenia, obserwacje i emocje przelewa na papier pisząc z serca.