O autorze

Michał Kowalczyk, akolita zakonu Taego buddyzmu koreańskiego. Po ukończonych dwuletnich studiach buddyjskich na Uniwersytecie w Kalifornii zamierza udać się do Korei w celu przyjęcia święceń mnisich. Zen naucza również w więzieniu, aktywny działacz stowarzyszenia Przebudzeni, organizacji NonProfit na rzecz osób wykluczonych.