O autorze

Edward Kotowski pełnił obowiązki kierownika muzeum zamkowego w Lidzbarku Warmińskim. W 1969r. dokonał odkrycia cennych, XVIII-wiecznych polichromii w lidzbarskiej oranżerii i uratował je przed dalszą dewastacją. W powiązaniu z zaniedbaniami władz konserwatorskich doprowadziło to do głośnego konfliktu z olsztyńskimi władzami wojewódzkimi. Sprawa była szeroko komentowana w ogólnopolskich mediach z lat 1969—71, co spowodowało negatywne nastawienie władz, a w konsekwencji usunięcie Kotowskiego z zajmowanego stanowiska.