Elia Kosiński

Inne książki tego autora

O autorze

Autor wielu rozmyślań filozoficznych, twórca nowych tez i analiz logicznych. W przystępny i interesujący sposób przekazuje swoją wiedzę czytelnikom. Jest odkrywcą odpowiednika fotonu, pojęcia nowych czarnych dziur i próżni. Opracował również nową analizę czasu i w nowatorski sposób obliczył obrót naszego układu słonecznego, a także (!) określił według swoich wyliczeń czas końca świata. Autor jest pomysłodawcą wzoru odpowiedzialnego za ciągły ruch. Dodatkowo zajmuje się tłumaczeniem starych pism.