O autorze

Obieżyświat, bezdomny włóczęga, buntownik z wyboru — mnich buddyjski tradycji therawada. Dzięki jego relacjom, przewodnikom i tłumaczeniom mistrzów Wschodu czytelnik może zdalnie przyłączyć się do podróży, rozkoszując się bogactwem myśli i pięknem otaczającego świata. Pielgrzymka ta obejmuje różne miejsca i sytuacje związane z buddyzmem, hinduizmem, judaizmem, chrześcijaństwem czy islamem, a także różne okresy historyczne, w których owe religie się kształtowały i funkcjonują.