Jan Konrad Klein

Inne książki tego autora

O autorze

Zbiór ten dotyczy przede wszystkim człowieka. Człowieka w historii i wobec historii, będącego w znacznym stopniu odbiciem rzeczywistości, w której żyje, a więc pełnego sprzeczności, niepewnego obranych kierunków. Odczuwa on schyłek, ale nie jest człowiekiem prymitywnym, dlatego mimo niesprzyjających warunków nabiera doświadczenia i przekonania o świecie, ucząc się tym samym pewnego dystansu, może i nawet szacunku do rzeczy trwalszych i piękniejszych od wciąż napotykanej niezgodności, wszechobecnego działania w chaosie. — Autor