O autorze

Ewa Klajman-Gomolińska — urodzona w 1966 roku w Olsztynie. Autorka książek poetyckich, prozatorskich, eseistyki i krytyki literackiej oraz licznych artykułów w periodykach społeczno-kulturalnych i prasie literackiej.