O autorze

Filip Symplicjusz Kawęcki „Filipe” To młody, 27 letni miłośnik filozofii spirytualistycznej, gloryfikator poglądów głoszonych przez wielkich filozofów starożytnej Grecji, Chin, Buddyzmu, i starożytnej Religi Dżinizmu.