Andrzej Kawecki

O autorze

Andrzej Kawecki — doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Transgranicznego Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Przedmiotem jego zainteresowań naukowo-badawczych są kwestie związane z socjologią bezpieczeństwa i rodziny. Autor prac naukowych poruszających problematykę samobójstw, zjawiska przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa społeczności lokalnej i przestępczości granicznej.