Katarzyna Lisowska, Ewa Sierankiewicz-Miernik

O autorze

Ewa Sierankiewicz-Miernik Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Pedagogiczny W Krakowie (obecnie w stanie emerytury) Katarzyna Anna Lisowska: ur. 15 czerwca 1990 w Wadowicach. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Artykuł pochodzi z 2013 roku.