O autorze

Jerzy Kaśków (1976) — filozof, eseista, poeta. Jego specyficzna twórczość, osadzona w strukturze konceptualnej, wykorzystując subkody językowe, indywidualną stylizację pisarską i pogłębioną refleksję, zwraca się niezmiennie ku problemom natury humanistyczno-egzystencjalnej. Autor kilkunastu książek m.in: „Serce oskarżycielem”, „Żywot szczęśliwego”, „Unde malum?”, „Miasto dusz” oraz „Niebyt”.