Monika Maria Juzala

Inne książki tego autora

O autorze

Monika Juzala, absolwentka filologii polskiej UAM w Poznaniu. Wcześniej realizująca się na niwie dziennikarskiej. Obecnie związana z edukacją. Interesuje się psychologią, szeroko pojętym rozwojem osobistym i duchowym. Zawsze najbliżej drugiego człowieka i spraw społecznych. Do życia podchodzi holistycznie, uważając, że dopiero pełne zintegrowanie ciała, ducha i umysłu może być źródłem życiowego spełnienia i satysfakcji, poczucia nieograniczonej wolności.