Profesor John

O autorze

Po 3 latach walk na ringach amatorskich doszedłem do wniosku, że walczymy „głową, a nie ciałem”. Konkluzja była prosta — Najważniejszą rzeczą na ringu jest Twój umysł i to jak dobrze umiesz się nim posługiwać.