Zbigniew Jelonek

Inne książki tego autora

O autorze

Iwona Jelonek jest pracownikiem naukowym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Nauk o Ziemi. Jako geolog specjalizuje się w dziedzinie Petrologii Organicznej Węgla i produktach węglowych. Doktorat uzyskała w 2006 r. za pracę doktorską na temat rozwoju facjalnego węgla występującego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Habilitację otrzymała w 2017 r. za opracowanie innowacyjnej metody prognozowania termomechanicznych właściwości koksu przed procesem skoksowania węgla. Naukowo i zawodowo związana z oceną paliw stałych, spalaniem węgla i biomasy oraz procesem karbonizacji węgla. Od wielu lat prowadzi badania jakości paliw stałych w tym min. węgla, biomasy i zanieczyszczeń powietrza (niska emisja). Od 2009 r. jest certyfikowanym specjalistą posiada wszystkie akredytacje International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP) w zakresie stosowanych metod mających wymiar utylitarny. Zbigniew Jelonek realizuje studia III stopnia doktoranckie wdrożeniowe dzienne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada międzynarodową akredytację International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP) w zakresie „Vitrinite Random Reflectance Analysis” Certificate No: ICCP/SCAP-426/A Realizuje projekty badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe. Współautor kilkunastu publikacji naukowych, których wnioski prezentował na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych i seminariach branżowych. Ponadto jest współautorem dwóch zgłoszeń patentowych związanych z bez emisyjną techniką spalania paliw stałych. Kamil Feliksik jest uczestnikiem studiów doktoranckich oraz pracuje na stanowisku technicznym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach w Instytucie Technologii i Mechatroniki. Pracę inżynierką pt. „Oprogramowanie stanowiska do sortowania elementów i analiza obrazu z wykorzystaniem programu” obronił w 2015r. Uczestniczył w różnego rodzaju kursach i szkoleniach organizowanych przez National Instruments Polska. W roku akademickim 2012/2013 zrealizował studia w ramach programu Unii Europejskiej LLP/Erasmus w Portugalii na Universiade do Mihno.