O autorze

Andrzej Halicki — doktor nauk prawnych. Autor licznych petycji kierowanych do władz Białej Podlaskiej, które zainicjowały zmiany m.in. w budżecie obywatelskim, młodzieżowej radzie miasta, inicjatywie lokalnej.