Św. Ludwik Grignon de Montfort

O autorze

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673—1716) był francuskim kapłanem i kaznodzieją działającym w Bretanii i Wandei, ktory wywarł wpływ na wielu papieży, uważany jest za jednego z wybitnych pisarzy w dziedzinie mariologii. Całe jego życie odznaczało się nieustanną modlitwą, miłością do ubogich, ubóstwem doprowadzonym do niesłychanego stopnia, radością z upokorzeń i prześladowań, znany był ze szczególnego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i praktyki odmawiania różańca.