O autorze

Bartłomiej Piotr Grabowski, polski historyk, pracownik administracji rządowej, publicysta. Urodzony 12 czerwca 1982 roku w Grudziądzu. Ukończył studium psychologiczno socjologiczne w Bydgoszczy oraz studia wyższe z zakresu Historii i Wiedzy o społeczeństwie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych z Informatyki na tejże samej bydgoskiej uczelni oraz Organizacji i Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w Wrocławiu.