O autorze

Bartłomiej Grabowski, polski historyk, publicysta. Urodzony 12 czerwca 1982 roku w Grudziądzu. Ukończył studium psychologiczno-socjologiczne w Bydgoszczy oraz studia wyższe z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych z informatyki na tejże samej bydgoskiej uczelni. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego z siedzibą w Inowrocławiu.