Anna Maria Graack

Inne książki tego autora

O autorze

Anna Graack napisała W Zaułku Cienia w wieku 18 lat gdy cierpiała na depresje. Obecnie ma lat 32. Postacie pojawiające się w książce w większości są osobami z jej realnego życia, które odegrały ważną rolę w procesie wychodzenia z depresji.