Kamila Goryńska-Chukwuezi

Inne książki tego autora

O autorze

Autorką tomiku „Czytając z dłoni”, na który składa się sto piętnaście wierszy, jest Kamila Goryńska-Chukwuezi urodzona w lipcu 1981 roku, pochodzącej z małej wypełnionej pięknymi pejzażami miejscowości na Krajnie. Jest to jej debiut. Pierwowzór tomiku powstał w 2003 roku podczas studiów na Akademii Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zawierał on wtedy wiersze i opowiadania napisane w latach 1996—2003. Zapisane słowa przez lata przeobrażały się i wzrastały do obecnej formy.