Karol Knyziak, Natalia Ciastek, Dominika Dziekańska, Inga Popławska, Ignacy Gocan

Inne książki tego autora

O autorze

Autorzy są uczniami klasy 1b Gimnazjum im. Edwarda hrabiego Krasińskiego w Radziejowicach i przygotowali niniejszy zbiór opowiadań jako pracę w konkursie „Misja — Książka”.