Grzegorz Gmyr

Inne książki tego autora

O autorze

Informacje na temat autora są zbędne. Natomiast pierwsze wiersze zostały napisane w Szkole Średniej, co nie jest odkrywcze ponieważ w większości podobnych zdarzeń ma to miejsce.