Włodzimierz Andrzej Gibasiewicz

O autorze

Autor, Włodzimierz A. Gibasiewicz w 1970 r. ukończył Państwowe Technikum Weterynaryjne we Wrześni. Przez rok pracował w Lecznicy dla Zwierząt w Ostrzeszowie. Następnie studia na Wydziale Weterynaryjnym dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Staż zawody w Lecznicy dla Zwierząt w Środzie Wlkp. Kierownik Zakładowego Punktu Wet. w Objezierzu (pow. Oborniki) i kolejno Przychodni dla Zwierząt w Dusznikach. Następnie prywatna praktyka weterynaryjna dla dużych i małych zwierząt.