O autorze

Włodzimierz A. Gibasiewicz pracuje na wielkopolskiej wsi jako lek. wet. Zajmuje się dużymi i małymi zwierzątami oraz dba o zdrowie ludzi poprzez nadzór nad zakładami mięsnymi produkującymi. Sześć lat po ukończeniu Med. Wet. dzisiejszego UP we Wrocławiu obronił pracę doktorską. Ostatnie lata poświęcił na szerokie badania losów swoich poprzedników. Wykazał, że wielu z nich uczestniczyło w staraniach o wolną Rzeczpospolitą. Wielu utraciło majątki, zdrowie a 550 życie. Jest autorem 25 książek.