O autorze

Małgorzata Ganczarska, z wykształcenia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i socjoterapeuta; na co dzień pracownik Uniwersytetu Opolskiego - nauczyciel akademicki; autorka książek naukowo-metodycznych, m.in. "Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych" (2014). Zainteresowania: literatura, muzyka.