O autorze

John Foxe był jednym z najsłynniejszych historyków angielskich. Sam prześladowany za wyznawaną wiarę, stworzył dokument, opisujący krwawe dzieje chrześcijan, uznawanych za heretyków i sekciarzy przez władze i przedstawicieli kościoła katolickiego.