Eliza Flaszewska

Inne książki tego autora

O autorze

Eliza Flaszewska — magister sztuki, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza), na kierunku edukacja artystyczna. Specjalność — rzeźba. Pedagog, plastyk. Współautorka podręcznika „Poznaj świat plastyki”. Inicjatorka wielu akcji i wydarzeń artystyczno — kulturalnych na terenie kraju, między innymi Festiwalu Dnia Ziemi, obchodów Roku Witkiewiczów, Roku Wisły. Pasjonatka botaniki.