Ezop

Inne książki tego autora

O autorze

Ezop — grecki bajkopisarz pochodzący z Frygii w Azji Mniejszej. niewolnik, o którego życiu niewiele wiadomo. Twórca tzw. bajki zwierzęcej. Przyjmuje się, że żył w VI wieku p.n.e., za panowania Krezusa.