Karol Estreicher

O autorze

Karol Józef Teofil Estreicher — historyk literatury i teatru, językoznawca. Przez lata piastował urząd dyrektora Biblioteki Jagiellońskie.Nazywano go ojcem bibliografii polskiej.