O autorze

„Doktor Diabeł” — Pseudonim autora. Doktor nauk humanistycznych z zakresu historii. Przed uzyskaniem stopnia doktora ukończył historię o dość specyficznej specjalizacji, jak również: Politologię spec. Polityka międzynarodowa i integracja europejska, Administrację oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne. (ze wszystkich trzech uzyskał absolutoria). Po 2000 roku aplikował do Agencji Wywiadu Cywilnego. Odbył blisko 50 podróży zagranicznych w różnych „celach”. Po latach pracy uznał iż opinia publiczna powinna dowiedzieć się o tym co robił, na czyje zlecenie, na jakich zasadach i za jakie pieniądze.