O autorze

Sha Dhar to mistyk, filozof i artysta, który poprzez swoje doświadczenia i korespondujące z nimi kreacje rozwija nowy rodzaj nauki — fizykę świadomości. Pisze o tym książki, prowadzi audycje i warsztaty dla ludzi pragnących życia z duchową głębią. Jego duchowa ścieżka przez meandry orientalnych filozofii i technik ekspandowania świadomości trwa już przeszło 20 lat, wyłaniając zupełnie nieoczekiwane mistyczne wglądy i przygody.