Czesław Czyż

Inne książki tego autora

O autorze

Autor książki jest alumnem Seminarium Duchownego w Podkowie Leśnej. Poprzez wieloletnie badania biblii i teologii chrześcijańskiej opuścił Kościół Adwentystów, napisał wiele książek o tematyce biblijnej to właśnie uwolnienie od struktur i narzucenia jednokierunkowej nauki prowadzi do odkrywania tego czego nie usłyszy się w kościołach.