Maksymilian Dymitr Czornyj

Inne książki tego autora

O autorze

Maksymilian D. Czornyj, ur. 1989. Absolwent prawa, współpracuje z włoskimi kancelariami adwokackimi. Jego opowiadania ukazywały się min. w: Akcencie, Aspiracjach, Korespondencji z Ojcem, Kozirynku, Kurierze Galicyjskim — Lwów, PKPzinie, Rzeczpospolitej Kulturalnej — Londyn, Szafie, Tarnowskim Kurierze Kulturalnym, Toposie. Były tłumaczone min. na język ukraiński i włoski.