O autorze

Autor książki Najpiękniejsze kazania jest absolwentem Seminarium Duchownego w Podkowie Leśniej które ukończył w latach 1982—1986