Patrycja Czardybon

O autorze

Patrycja Czardybon, zapytana czym się twórczo zajmuje, pewnie z małym zawahaniem odparłaby, że jest poetką. Dziewiętnastoletnia Tyszanka podejmowała się wielu form ekspresji za pomocą słowa, a jednak to poezję zdaje się traktować z największym poważaniem. na plastyczność jej literackich obrazów może wpływać też jej inne hobby, czyli grafika komputerowa, a entuzjazm do sportów dystansowych z pewnością dostarczył wielu wartościowych inspiracji.