O autorze

Swoją drogę duchowego rozwoju rozpoczął w Kościele Zielonoświątkowym w Inowrocławiu. Od początku zaangażowany był w służbę kaznodziejską i więzienną. W latach 2010—2014 był członkiem Zboru Betel Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy, gdzie pastorem był prezbiter Zdzisław Józefowicz. W roku 2014 został ordynowany na duchownego i wprowadzony w urząd pastora Zboru Syloe (później Centrum Chrześcijańskie Droga) w Inowrocławiu. W 2017 roku został pastorem Kościoła DROGA w Inowrocławiu, gdzie pełni tą funkcję do dzisiaj. Pasją pastora Sławka jest służba Bogu w Jego Kościele. W wolnych chwilach słucha muzyki, czyta, wędruje po górach i amatorsko jeździ na nartach.