O autorze

Waldemar Ciekalski jest emerytowanym inżynierem mechanikiem, absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu-Brzezie oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Pracował ponad 25 lat w kieleckiej firmie znanej jako SHL-ka, a także 12 lat w RFN i Zjednoczonych Niemczech. Mimo technicznego wykształcenia zawsze interesował się literaturą, historią i muzyką. Pisał i pisze utwory literackie prozą i wierszem. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach od 2008 roku.