O autorze

Przemysław Chorążewicz urodzony 1983 roku w Poznaniu, z wykształcenia technik budownictwa, w kwestiach naukowych hobbista-amator. Zamiłowania to kultura i wierzenia, astronomia oraz po części fizyka, „dłubanie” w drewnie amatorsko, strzelectwo. Członek Polskich Drużyn Strzeleckich i komendant Wielkopolskiej Kompani Polskich Drużyn Strzeleckich im. H. Bagińskiego.