D.M. Canright

O autorze

Dudley Marvin Canright (22 września 1840 — 12 maja 1919) był pastorem w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego przez 22 lata, który później opuścił kościół i stał się jednym z jego najsurowszych krytyków. Wstąpił do kościoła w 1859 roku, w wieku 19 lat, a poprzez służbę awansował na prominentną pozycję w Generalnej Konferencji, komitecie zrzeszającym przywódców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ochrzczony przez Jakuba White znał dobrze życie i nauki E. White i Kościoła Adwentystów.