Zofia Bojanowska-Frydrysiak

Inne książki tego autora

O autorze

Zofia Bojanowska-Frydrysiak — autorka zbiorów wierszy dla dzieci: „O komórkach, bankomatach oraz innych automatach”, „Wokół komputera”, „Zagadki logiczno–matematyczne dla maluchów”, a także życzeń na wszystkie okazje ”Sercem układane, wierszem zapisane”. W 2016 i 2017 ukazały się jej dwa zbiory wierszy lirycznych — „Zaniekochania” oraz „Między płotem a stawem”. „Czas wzięty w nawias”” jest wyborem wierszy powstałych w latach 2010—2018. Oprócz, często zainspirowanych pięknem przyrody liryków, można w nim znaleźć krótkie formy literackie — haiku oraz fraszki.