Zofia Bojanowska-Frydrysiak

O autorze

Zofia Bojanowska-Frydrysiak — autorka zbiorów wierszy „Zaniekochania”, „Między płotem a stawem”, „Czas wzięty w nawias”, „Przez kolejne świty”. Tomik „Epicentrum 2019—2020” jest wyjątkowym zapisem osobistych przeżyć autorki mówiących o bólu po stracie oraz bezbronności wobec współcześnie spotykających nas, a niezależnych od człowieka, losowych zdarzeń.