Renata Blicharz

O autorze

Renata Blicharz mieszka w Opolu, jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego; czuje się przede wszystkim poetką. W latach 2007—2012 współpracowała z Opolskim Kwartalnikiem Kulturalnym „Prowincja”. Jest laureatką ponad trzydziestu konkursów literackich; sama była też jurorem w poetyckich konkursach. W latach 2011—2014 prowadziła własne Wydawnictwo RB. Utwory publikowała w wielu czasopismach, można je znaleźć także w kilkunastu antologiach i wydawnictwach pokonkursowych.