Katarzyna Biedrzycka

O autorze

Katarzyna Biedrzycka — trener osobisty, coach, autorka książek i publikacji. Prowadzi warsztaty efektywnościowe w tematyce rozwoju zawodowego i osobistego, osiągania celów, radzenia sobie ze stresem i poprawy jakości życia na wielu jego płaszczyznach. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i mądrość Huny oraz techniki relaksacyjno-medytacyjne jako skuteczne narzędzie do praktykowania zasad nieograniczonych mocy umysłu ludzkiego, na których opiera się nasze życie w tej rzeczywistości.