O autorze

Krzysztof Baszczyj, urodzony szesnastego maja 1994 roku. W trzeciej klasie przerwał Technikum Logistyczne w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu. Po kilku latach pracy etatowej zwolnił się i rozpoczął pracę nad książkami. Od zawsze uwielbiał poznawać kolejne światy fantasy. W końcu przyszło mu samemu wykreować unikatowy świat. Interesuje się filozofią, historią, psychologią (bardziej ludźmi niżeli samą nauką) i teologią. Co niewątpliwie da się dostrzec w jego twórczości.