Kazimierz Banek

Inne książki tego autora

O autorze

Prof. dr hab. Kazimierz Banek, mieszkaniec Tarnowa, religioznawca związany z UJ w Krakowie (1974—2014). Zajmował się religiami antycznymi oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Opublikowane przez niego książki naukowe, to m.in.: “Amfiktionie starożytne”, “Mistycy i bezbożnicy. Przełom religijny w VI — V w. p.n.e. w Grecji”, “Historia religii. Religie niechrześcijańskie”, “Opowieść o włosach. Zwyczaje-rytuały-symbolika”, “W kręgu Hermesa Trismegistosa”. Wydał też tom opowiadań “Gorzkie ciastka”.