O autorze

Pasjonat historii starożytnej, przede wszystkim plemion Barbarzyńców walczących z Rzymem i historii wczesnych dziejów Słowiańszczyzny.