Logowanie
Strefa autora
открыт доступ
Настройка доступа
Добавить участника

Konkurs: Misja - książka!

Druga edycja konkursu dobiegła końca!

Zobacz wyniki

W I Grupie Wiekowej zwycięzcami zostali

W II Grupie Wiekowej zwycięzcami zostali

Kategoria Specjalna - 5 opowiadań, wybranych przez poszczególnych członków Jury