Praca zespołowa to podstawa, czyli jak kilkuosobowa grupa ma napisać jedną książkę?

Jesteś nauczycielem? Zebrałeś swoją drużynę i zarejestrowałeś się w Konkursie: Misja – Książka!? Zastanawiasz się, co robić dalej? Podpowiemy Ci. Oto kilka porad, z których warto skorzystać na początku pracy nad książką.

Po zebraniu drużyny liczącej od 3 do 10 uczniów (nie muszą być z jednej klasy, ale powinni być z tej samej szkoły), poświęćcie przynajmniej jedno spotkanie na wybór i omówienie tematu opowiadań. Panuje tu pełna dowolność, pod warunkiem, że tematyka nie narusza obowiązującego w Polsce prawa, praw osób trzecich, ani  – dobrych obyczajów.

Pozwól uczniom samodzielnie wybrać temat. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wówczas chętniej zaangażują się w pisanie. Jeśli nie macie pomysłu, zachęcamy do skorzystania z naszych podpowiedzi na tej stronie.

Podczas dyskusji nad wyborem tematu, zróbcie burzę mózgów i spróbujcie ustalić wstępny, roboczy tytuł książki, który będzie jasno zapowiadał treść opowiadań.

Pamiętaj, że uczniowie powinni przygotować swoje opowiadania w dokumencie/pliku tekstowym, np.: Word. Dopiero potem z gotowych tekstów będziecie tworzyć książkę w systemie Ridero.

Warto od razu ustalić terminy cyklicznych spotkań, dotyczących postępów pracy twórczej. Pomogą one podtrzymać motywację w grupie i, tym samym, ukończyć pisanie w terminie.

Uczniowie mogą odczytywać na głos fragmenty swoich opowiadań, dyskutować na ich temat, wysłuchać opinii i pomysłów innych, a także wspierać się wzajemnie w pracy. Zwróć uwagę swojej drużynie, iż nie chodzi tu o wystawianie ocen, a ewentualna krytyka powinna być konstruktywna – merytoryczna i uzasadniona. Poproś uczniów, aby równie chętnie wyrażali pozytywne opinie. To jest zawsze najlepsza motywacja.

Jeśli w drużynie są także młodzi ilustratorzy, koniecznie zaproś ich na wasze spotkania. Niech uczestniczą w projekcie od samego początku powstawania tekstów. Ustalcie, ile ilustracji znajdzie się w książce oraz przedyskutujcie pomysły na okładkę.

Gdy opowiadania będą już gotowe, powinieneś, jako opiekun drużyny, raz jeszcze sprawdzić teksty pod kątem błędów ortograficznych, stylistycznych i interpunkcyjnych. W następnej kolejności połącz wszystkie teksty w jeden plik tekstowy w formacie *.doc , *.docx, *.odt, *.txt lub *.rtf. Dzięki temu szybko i prosto załączysz opowiadania do systemu Ridero i utworzysz z nich książkę.

Powodzenia!

2 komentarze

Leave a Comment