Jak wypłacany jest dochód ze sprzedaży książki?

Do 15-ego każdego miesiąca udostępniamy raporty sprzedaży książki. Aby zapoznać się z aktualną statystyką sprzedaży, należy zalogować się do swojego konta w serwisie Ridero, wejść w zakładkę „Moje książki”, a następnie rozwinąć menu „Edycja” pod wybraną książką i kliknąć „Statystyka”.

Statystyki sprzedaży uaktualniane są od razu po otrzymaniu od nas raportów z e-księgarni. Dni raportowania różnią się u poszczególnych dystrybutorów. Szczegółowe informacje o datach raportów sprzedaży z danej e-księgarni znajdują się tu:

https://ridero.eu/pl/faq/?p=427

W związku z wprowadzaniem nowych kanałów dystrybucji, Ridero IT Publishing informuje, iż z dniem 15 lipca 2016 ulegną zmianie warunki związane z wypłatą dochodu ze sprzedaży książek. Od 15 lipca 2016 wypłata zysku na rachunek bankowy autora będzie mogła nastąpić wtedy, kiedy suma ze sprzedaży książek osiągnie 200 zł.  Warunki wypłaty dochodu ze sprzedaży książek, które są już w dystrybucji, pozostają bez zmian do 31 grudnia 2016. Od 1 stycznia 2017 warunki wypłaty dochodu ze sprzedaży książek będą obowiązywać wszystkich użytkowników.

Szczegółowe informacje dotyczące pośrednictwa w sprzedaży e-booków i książek znajdują się w Regulaminie Ridero IT Publishing (§ 10).

Od kwoty dochodu pobierany jest koszt techniczny obsługi wypłaty w wysokości 12 zł (brutto).

Dochód ze sprzedaży książek jest wypłacany na rachunek bankowy autora. W tym celu należy pobrać formularz wyplaty, wypełnić go i odesłać na adres support@ridero.pl.

Uwaga! Koszt przelewu na konto w banku poza granicami Polski ponosi Autor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *