Zarys historii wsi Zwierzyniec

Zarys historii wsi Zwierzyniec

Esej historyczny

ISBN:
978-83-8104-376-2

O książce

https://ridero.eu/pl/books/zarys_historii_wsi_zwierzyniec/

Opinie

Autor

Robert Kazimierz Zwierzyniecki
Robert Kazimierz Zwierzyniecki urodził się w 1965 r. w Chmielniku. Ponieważ całe swoje życie związany jest z ziemią kielecką jako pasjonat dziejów tzw. Małej Ojczyzny, opracował niniejszy esej historyczny.

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!