E-book
13.65
drukowana A5
47.32
Wojny Międzygalaktyczne

Bezpłatny fragment - Wojny Międzygalaktyczne

Część I


1
Objętość:
41 str.
ISBN:
978-83-8221-964-7
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 47.32

Wstęp

Dawno dawno temu w odległej galaktyce żyli najpotężniejsi mistrzowie jasnej strony mocy, którzy czerpali moc z jedynego źródła swojej potęgi, była to moc dana od Najdoskonalszego twórcy i architekta całego wszechświata oraz człowieka.

Rycerze którzy mieli moc panowania nad wszechświatem, zachowania jedynej równowagi i pokoju byli również wybitnymi nauczycielami młodzieży na terenie planety Werona gdzie było centrum dowodzenia i zarządzania.

Niedaleko od siebie leżały kolejne planety, które należały do strefy wpływów imperium oraz miały własne rządy i granice.

Każda planeta otrzymała równy podział wojsk.

Rycerze światłości dysponowali mocą i potęgą do celów obrony imperium przed złem, planeta również potężna pod względem militarnym znajdowała się 80000 km na wschód od strefy wpływów imperium i żyli tam ludzie, którzy o mocy tej nie mieli żadnego pojęcia.


Podarowano im suwerenność i nienaruszalności granic. Planetę tą nazwali Sawa.

Mimo iż żyli oni w większych skupiskach niż pozostałe małe planety, byli wolni i niezależni od nikogo, posługiwali się jednym językiem i tworzyli wewnętrzne granice państw na swojej planecie.

Ludzie gdyby tylko znali najpotężniejszego i najłagodniejszego stwórcę wszechświata nie rozdzieliliby się jednak spotkała ich kara za próbę wejścia w miejsce najwyższego.

Okazuje się wówczas iż stwórca wszechświata stworzył również swoje straże, żyjących w rajskim bycie aniołów. Niestety jeden się zbuntował, bo nie chciał być gorszy od ludzi, których stworzy najwyższy żyć zawsze w ich obecności i poniżać się przed nimi, ponieważ architekt wszechświata postanowił dać ludziom w posiadanie układy planetarne, wszystko co na nich się znajdowało pod opiekę, obdarować łaską swojej świętej obecności oraz swoich aniołów łącznie z nieśmiertelnością. Niestety buntownik chciał zrujnować stwórcy plany i postanowił wystąpić przeciw najpotężniejszemu mistrzowi, swojemu stwórcy, ojcu wszechświata i wszystkich stworzeń.

W najdalszych zakątkach kosmosu rozegrała się wojna pomiędzy zwolennikami, których zebrał ów buntownik oraz potężną armią archaniołów i legionów anielskich Pana światłości.

Pan światłości strącił w największe głębiny swoich synów, którzy wystąpili przeciwko niemu.

Stworzył na początku planetę Poler, na tej planecie utworzył potężne źródło mocy światłości, stworzył także pierwsze dwa miecze świetlne o barwie świetlistej, następnie wyposażył w nie dwóch swoich archaniołów.

Planeta Poler była rajem, Stwórca postanowił stworzyć lądy, morza, oceany, wszelką roślinność, wiele gatunków stworzeń od morskich po lądowe, słońce, księżyc oraz gwiazdy.

Na końcu na swoje podobieństwo stworzył z pierwiastków lądu mężczyznę i powierzył mu wszystko co stworzył w raju i otoczył swoją opieką. Jednak przy centrum źródła mocy, która miała przesłaniać jabłoń, która posiadała owoce poznania dobra i zła, mając za zadanie dać nieśmiertelność ludzkości. S twórca kazał człowiekowi, którego stworzył nie jeść z drzewa, ponieważ jeżeli to zrobi okaże mu nieposłuszeństwo i zostanie wygnany z raju.

Dzień po tym jak stworzył Najwyższy architekt wszechświata mężczyznę poznał, że jest on samotny i stworzył z jego żebra kobietę, następnie rzekł do pierwszego małżeństwa w układzie galaktycznym idźcie i rozmnażajcie się abyście zaludnili całą galaktykę.

Niestety nieśmiertelne życie w raju długo nie potrwało, ponieważ, wielki odstępca i wróg Najwyższego przybył do raju aby skusić pierwszych rodziców.

Wiedział, ze mężczyzny nie zwiedzie, więc rozpoczął kuszenie od niewiasty, niestety niewiasta zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła, ponieważ wróg przedstawił jej zniekształconą prawdę o jabłoniach, które tam rosną, mówiąc iż będzie wiedziała wszystko to co wie stwórca i otworzą się jej oczy, poczęstowała także męża, który z początku stanowczo jej odmawiał.

Od tej pory chowali się w lesie bo odkryli, że są nadzy.

Stwórca ukarał ich wygnaniem z raju. Jednak nim to zrobił, powiedział pierwszym rodzicom a za razem nie posłusznym dzieciom litując się, iż głowę tego, który ich zwiódł zdepcze niewiasta potężna uzbrojona w świetlistą moc i dzieci jej będą jego przeciwnikami.

Oznajmił też, że z łona ów niewiasty wyjdzie wybawca narodów uczący wszystkich na nowo jego potęgi i że zostanie cudownie posłany przez jego samego, będą go strzegły zastępy anielskie a z jego rodziną będzie cała moja potęga mocy i miłości. Wyleje na nich pokój i zdroje łask, ustanowi im nowego pasterza, na którym utwierdzi swój odwieczny klasztor, którym będą ludzie żyjący wskazówkami duchów światłości, którzy już odeszli a będą pośród nich.

Ów wróg jest archaniołem tym który przekonał wielu aniołów do walki przeciwko światłości i miłości. Gdy przegrał został strącony jak błyskawica właśnie tam gdzie znajduje się planeta Poler, spadł niczym błyskawica i zaczął kusić ludzkość. Stwórca następnie utworzył szereg planet i układów galaktycznych, które przyszli ludzie mogli w przyszłości zamieszkiwać.

Na początku zapoznał najbardziej wpływowych ludzi z potęgą mocy zła i uczynił ich swoimi uczniami na terytorium planety Sawa, która powstała jako druga po planecie Poler, podarował im również miecze krwiste, obleczone w czerń.

Przekonał do siebie jedynie 1% ludzi. Ponad to potężne siły światła również dotarły i tam, a imperium powiększyło swoje wpływy przekonując większość do działania na rzecz pokoju i stabilizacji.


Tutaj jednak było trudno, ponieważ powstały państwa i oddzielne rządy, a w końcu uczniowie architekta wszechświata i twórcy człowieka zaczęli szerzyć na cały świat ludziom o tym iż jest ktoś potężny kto ich stworzył i chce z nimi być.

Powstały miejsca gdzie czczono potęgę mistrza, który powołał ludzi do życia. Często odwiedzano świątynie gdzie uczono walki na miecze świetliste, nadziei, miłości i dążenia do jedności i pokoju.

Rozdział I

Na początku nim powstał układ planet i człowiek, stwórca wszechświata i najpotężniejszy architekt, władca mocy światła stworzył swoje straże, żyjących legionów i chórów anielskich w rajskim bycie. Niestety jeden się zbuntował, bo nie chciał być gorszy od ludzi, których stworzy najwyższy żyć zawsze w ich obecności i poniżać się przed nimi, ponieważ architekt wszechświata postanowił dać ludziom w posiadanie układy planetarne, wszystko co na nich się znajdowało pod opiekę, obdarować łaską swojej świętej obecności oraz swoich aniołów łącznie z nieśmiertelnością. Niestety buntownik chciał zrujnować stwórcy plany i postanowił wystąpić przeciw najpotężniejszemu mistrzowi, swojemu stwórcy, ojcu wszechświata i wszystkich stworzeń.

W najdalszych zakątkach kosmosu rozegrała się wojna pomiędzy zwolennikami, których zebrał ów buntownik oraz potężną armią archaniołów i legionów anielskich Pana światłości.

Pan światłości strącił w największe głębiny swoich synów, którzy wystąpili przeciwko niemu.

Stworzył na początku planetę Poler, na tej planecie utworzył potężne źródło mocy światłości, stworzył także pierwsze dwa miecze świetlne o barwie świetlistej, następnie wyposażył w nie dwóch swoich archaniołów.

Planeta Poler była rajem, Stwórca postanowił stworzyć lądy, morza, oceany, wszelką roślinność, wiele gatunków stworzeń od morskich po lądowe, słońce, księżyc oraz gwiazdy.

Na końcu na swoje podobieństwo stworzył z pierwiastków lądu mężczyznę i powierzył mu wszystko co stworzył w raju i otoczył swoją opieką. Jednak przy centrum źródła mocy, która miała przesłaniać jabłoń, która posiadała owoce poznania dobra i zła, mając za zadanie dać nieśmiertelność ludzkości. Stwórca kazał człowiekowi, którego stworzył nie jeść z drzewa, ponieważ jeżeli to zrobi okaże mu nieposłuszeństwo i zostanie wygnany z raju.

Dzień po tym jak stworzył Najwyższy architekt wszechświata mężczyznę poznał, że jest on samotny i stworzył z jego żebra kobietę, następnie rzekł do pierwszego małżeństwa w układzie galaktycznym idźcie i rozmnażajcie się abyście zaludnili całą galaktykę.

Niestety nieśmiertelne życie w raju długo nie potrwało, ponieważ, wielki odstępca i wróg Najwyższego przybył do raju aby skusić pierwszych rodziców.

Wiedział, ze mężczyzny nie zwiedzie, więc rozpoczął kuszenie od niewiasty, niestety niewiasta zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła, ponieważ wróg przedstawił jej zniekształconą prawdę o jabłoniach, które tam rosną, mówiąc iż będzie wiedziała wszystko to co wie stwórca i otworzą się jej oczy, poczęstowała także męża, który z początku stanowczo jej odmawiał.

Od tej pory chowali się w lesie bo odkryli, że są nadzy.

Stwórca ukarał ich wygnaniem z raju. Jednak nim to zrobił, powiedział pierwszym rodzicom a za razem nie posłusznym dzieciom litując się, iż głowę tego, który ich zwiódł zdepcze niewiasta potężna uzbrojona w świetlistą moc i dzieci jej będą jego przeciwnikami.

Oznajmił też, że z łona ów niewiasty wyjdzie wybawca narodów uczący wszystkich na nowo jego potęgi i że zostanie cudownie posłany przez jego samego, będą go strzegły zastępy anielskie a z jego rodziną będzie cała moja potęga mocy i miłości. Wyleje na nich pokój i zdroje łask, ustanowi im nowego pasterza, na którym utwierdzi swój odwieczny klasztor, w którym ludzie będą żyli wskazówkami duchów światłości, którzy już odeszli a będą pośród nich. Uczeń architekta będzie najwyższym przedstawicielem i założycielem tego klasztoru, a człowiek, który zostanie wybrany przez niego będzie zarządzał klasztorem i uczył tajników mocy nowych uczniów, przedstawi nauki o miłości i pokoju jaki ofiaruje najwyższy.

Ów wróg jest archaniołem tym który przekonał wielu aniołów do walki przeciwko światłości i miłości. Gdy przegrał został strącony jak błyskawica właśnie tam gdzie znajduje się planeta Poler, spadł niczym błyskawica i zaczął kusić ludzkość. Stwórca następnie utworzył szereg planet i układów galaktycznych, które przyszli ludzie mogli w przyszłości zamieszkiwać.

Na początku zapoznał najbardziej wpływowych ludzi z potęgą mocy zła i uczynił ich swoimi uczniami na terytorium planety Sawa, która powstała jako druga po planecie Poler, podarował im również miecze krwiste, obleczone w czerń.

Przekonał do siebie jedynie 1% ludzi. Ponad to potężne siły światła również dotarły i tam, a imperium powiększyło swoje wpływy przekonując większość do działania na rzecz pokoju i stabilizacji.

Pierwszy mężczyzna nazywał się Janek a pierwsza niewiasta nazywała się Sylwia, po dwóch latach od wygnania przez stworzyciela Sylwia urodziła Jankowi syna Tadeusza, radości nie było końca, nim się pierwsi rodzice wspólnie radowali musieli oboje wiele wycierpieć.

Rok później Sylwia urodziła Arka. Stwórca zlitował się nad nimi i przybył do ich domostwa prosto z raju, podarował im okrycia z owiec i pocieszył, że niedługo już nadejdzie kres imperium zła, ale nim się to stanie ludzkość wiele wycierpi.

Pan i stwórca nadał im nazwisko Konarscy i od tej pory byli rodziną Konarskich, błogosławił im na dalszą drogę życia, chociaż utracili nieśmiertelność, wciąż musieli żyć i odbyć najsurowszą karę za sprowadzenie zła na świat, który obrósł chwastami na skutek odstępstwa, jakim było ich nieposłuszeństwo i skorzystanie z propozycji wroga.

Konarscy zostali też pozbawieni mocy i nie mogli walczyć przeciwko złu, które sprowadzili na Ziemię im powierzoną przez stwórcę, który im zaufał a nazywał się on Wszechpotężny Bóg Światłości sądzący sprawiedliwie i z miłością.

Ich synowie dorastali w atmosferze miłości i pokoju, chociaż Janek i Sylwia musieli uprawiać pole aby mieć co jeść to jednak był również element pokuty za zaciągnięty dług nieposłuszeństwa.

Gdy Tadeusz i Arek ukończyli 18 lat, kochali się braterską miłością, jeden z nich był jednak zazdrosny o Ziemię.

Sylwia i Janek podarowali swoje pola uprawne Tadeuszowi, Arek pomagał często bratu jednak w pewnym momencie życia, zaczęła kusić go żądza posiadania, był coraz to bardziej rozgniewany na swojego młodszego brata w końcu pan mroku i ciemności nakazał Arkowi zabić Tadeusza, ten jak codziennie udał się na pole z intencją pomocy, jednak w pewnym momencie wpadł w furię i ugodził brata nożem w serca, gdy Tadeusz padł martwy jego krew oblała pola rodziców, a Bóg Światłości oznaczył Tadeusza znamieniem i wygnał z Ziem rodziców od tego momentu przeszedł na stronę mroku i stał się uczniem wroga, który ujawnił swoją twarz jako potężna twarz mrocznego imperium, działająca na zgubę ludzkości z ukrycia.

Ponieważ pan ciemności nie mógł się publicznie ujawniać powierzył absolutną władzę swojemu nowemu uczniowi, od tej pory Tadeusz stał się Lordem Tatarem, został również pasowany na najpotężniejszego mistrza gwiazdy cieni, która była w planach Rudolfa zwanego szatanem tamtejszych czasów, był on buntownikiem strąconym z królestwa światłości i sam utworzył przedsmak królestwa ciemności.

Rozdział II

Lord Tatar dożył jednak czasów gdy matka i ojciec jego zaludnili Ziemię na planecie Poler, doczekał się również wroga, którym był Tomek prawnuk Sylwii i Janka.

On to dostał polecenie głoszenia dobrej nowiny o miłości i hojności Stwórcy od aniołów niebieskich, wtedy wówczas został obdarowany mądrością i rozumem oraz darem prorokowania o czasach przyszłych.

Architekt wszechświata poprosił go o wybudowanie jedynej świątyni w mieście swoim i ustanowił swoich kapłanów, którzy będą świadczyć o tym że jest jedynym stwórcą wszystkiego co piękne i wielkie dla ludzkiego oka i nikogo poza nim takiego nie ma.

Rudolf razem z braćmi bardzo się wściekł i wysłał swojego mistrza razem z bojowymi robotami i wojskiem liczącym 20000 rycerzy ciemnej strony mocy.

Stwórca jednak nie pozwolił zniszczyć swojego klasztoru, przyrzekł, że mrok go nie przemoże, a ludzie będą się do niego dużo modlić, aby uśmierzyć gniew sprawiedliwości.

Potężna wojna powstała na terytorium Ziemi i oto siły ciemności zostały otoczone przez aniołów światła, a Tomek i jego bracia uratowani.

Lord Tatar jednak nie zważał na to i kilka miesięcy, później zabił wszystkich dobrych proroków i część kapłanów.

Jednak nie spodziewał się że większa część się ukryła, pozostali którzy byli w ukryciu zostali poinformowani przez jednego z aniołów, że jest do zaludnienia jeszcze 47 planet w tym Sawa, wtedy też skorzystali oni z okazji i zaczęli budować statki kosmiczne, które byłyby w stanie zabrać ich do nie dalekich od planety Poler planet, które z nią niemalże sąsiadują, ta sztuka powiodła się i po 5 latach ukrywania się i budowania odlecieli na planetę Sawa, jednak nie wiedzieli, że są śledzeni i radość z ucieczki nie potrwa zbyt długo.

Potęga, którą dysponował Lord Tatar miała ogromny zasięg i miała duży zasięg, ponieważ prawie każda planeta była obstawiona jego szpiegowską ekipą.

Niedługo po przylocie naród Konarskich rozpoczął budowę domostw i osad.

Następnie zbudowano dwa miejsca kultu, tam anioł światłości nauczył ich technik mocy świetlistej, jednak nie mianował mężczyzn ani kobiet na rycerzy światłości, tylko polecił im oczekiwać na mistrza, który wszystkiego ich nauczy i pojedna ze stwórcą oddając za cały naród swoje życie, jako okup za uwolnienie narodów galaktyki spod władzy mroku i grzechu nieposłuszeństwa architektowi świata pierwszych rodziców.

W tym czasie ustanowiono pierwszy rząd demokratyczny na czele którego stanęli Daniel Konarski i Filip Konarski.

Daniel był prezydentem a Filip premierem, obydwaj kandydaci byli zamężni.

W ciągu pięciu lat wybudowano drogi i klasztory, ustanowiono powszechne kapłaństwo i nauczano ludność o działaniach aniołów i stwórcy wszechświata.

Lord Tatar gdy dowiedział się o tym polecił swoim podwładnym rozpocząć tworzenie nowej bazy kosmicznej z powierzchni planety Poler codziennie odlatywały potężne statki kosmiczne mrocznego imperium mistrza Rudolfa.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 47.32